Adam Zagajewski: Två länder slåss, mycket vänskapligt, om Anders Bodegård

Välunderrättade källor menar att hans lysande översättningar hade inflytande på Svenska Akademiens beslut att tilldela Szymborska Nobelpriset …

0