Claes Andersson har lämnat oss – men ändå inte

”Clasu” var så mycket: poet, författare, översättare, musiker, psykiatriker och politiker – på alla dessa områden hördes hans människonära stämma.

0