Det tar tid innan myndighetsmeddelanden översätts till svenska – vissa myndigheter behöver mer …

THL översätter alltså sådant som kan vara intressant för en stor publik, men bedömer vad som är väsentligt att översätta. – För att det skulle vara möjligt …

0