Finns många sätt att översätta Fader vår

På sistone har man internationellt diskuterat översättningen av själva verbet i den sjätte bönepunkten ”inled oss inte” eller “utsätt oss inte”.

0