Han översätter Pettson och Findus till somaliska

Hur kom du på idén att översätta just de böckerna? … Jag har översatt runt 15 böcker, och tycker det är bättre att översätta fina böcker på svenska som …

0