Ingen svenske regioner har høyere smittetrykk enn Vestland

Det betyr at den satsingen Sverige har gjort med å teste flere, som Norge også har gjort, ser ut til å fungerer bra, sier Høie. Norge og Sverige har likevel …

0