Kvinnor ska inte prästvigas på bekostnad av duktiga manliga teologer

Finska NT 1992, biskop Bo Giertz översättning, The Student Bible samt New International Version översätter 1 Kor. 14:38 likt NT 1981: ”Den som inte …

0