Litteraturen får gärna spegla språklig mångfald

Flerspråkigheten i Pereras Mamma har i sin tur stort fokus på översättning och framför allt språkförbistringar. Mamma Constance pratar engelska, …

0