Melanie Martinez ett parfymerat haveri av klädbyten

Melanie Martinez har översatt sin rosafärgade gurleskmusikalfilm till konsertformat. Men det enda som skulle kunna rädda turnéversionen av ”K-12” är …

0