Niet alle Vikingen waren blonde Noormannen

Maar met ‘Zweden’ is het te ruim omschreven, lichten ze toe. Een van de analyses betrof een zeemanskerkhof in Estland en daaruit bleek dat vier broers …

0