Rumänska kulturinstitutets Sorescupris för 2019 går till Cecilia Hansson

Cecilia Hanssons poesi och prosa, översättningar och essäistik, utmärks av stilistisk pregnans och sinnlig närvaro. Hennes texter lyckas ta sig an …

0