Skriver utan egna ord

Uppdragen får hon bland annat via stora översättningsbyråer i USA och i England. Språken hon översätter är engelska och franska, till svenska.

0