Stanisław Szwed – wystąpienie z dnia 15 marca 2019 r

Stanisław Szwed – wystąpienie z dnia 15 marca 2019 r Posiedzenie Sejmu RP nr 78 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy …

0