Steve Sem-Sandberg: Ett levande språk får inte glömma hur det talades och skrevs förr

Men behöver det innebära att de blir bättre? Steve Sem-Sandberg har läst årets bästa bok: David Sprengels översättning av Rousseau från början av …

0