Svenska Yle: Bristande svenska från myndigheter upprör folktingssekreterare

Och ofta tar det flera dagar innan översättningen från finska dyker upp. Det tar ofta för lång tid för myndigheter att översätta meddelanden till svenska, …

0