Mattias Bergström

Svenske oversettelser i Vestland

Svenske oversettelser gir Vestland et løft

Vestland er en vakker og økonomisk betydningsfull region i Norge. De siste årene har sterke bånd til Sverige utviklet seg. Dette samarbeidet gir merkbar vekst og fremgang for den norske regionen. Her ser vi nærmere på hvordan oversettelse til svensk har bidratt i denne utviklingen.

Økonomisk vekst gjennom svenske samarbeid

Svenske bedrifter er stadig på jakt etter muligheter i utlandet. Vestland, som et viktig regionalt knutepunkt, er svært attraktivt. Det tette samarbeidet med vårt naboland har stimulert til økt handel, turisme og ikke minst nyetableringer.

 • Handel: Muligheten for å handle på tvers av landegrensene har åpnet nye markeder for begge land. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Vestlandets eksport til Sverige har økt med 15 % de siste fem årene.
 • Turisme: Sverige er en av de største turistgruppene i Vestland. Oversettelse av turistinformasjon, nettsider og brosjyrer til svensk har tilrettelagt for markedsføring i Sverige. Dette har bidratt til en økning på 10 % i antall svenske turister.
 • Nyetableringer: Svenske selskaper har etablert datterselskaper og kontorer i Vestland. Det bidrar til jobbskaping og teknologiutveksling, som igjen løfter regionens næringsliv.

Kulturell berikelse

Det tette forholdet mellom Norge og Sverige strekker seg langt utover det økonomiske. Den kulturelle utvekslingen er gjensidig, og styrkes blant annet av oversettelsesarbeid. Språklig likhet gjør oss i stand til å nyte hverandres kunst, litteratur og kulturarv.

 • Litteratur: Vestlandske forfattere har nådd et større marked takket være oversettelse til svensk. Dette muliggjør dypere innsikt og forståelse på tvers av landegrensene.
 • Film og fjernsyn: Film og serier fra Vestland, oversatt til svensk, når et større publikum i nabolandet. Underholdning er ikke bare underholdning – det bidrar til å bygge kulturell bro mellom våre land.
 • Kulturhistorie: Vestland har en rik kulturarv og historie. Oversettelse av historisk informasjon og museumsutstillinger gjør denne kunnskapen tilgjengelig for et svenskt publikum.

Vestlandets unike uttrykk – oversatt

Alle steder har sitt unike språkpreg. I Vestland finner vi den kjente frasen “Eg é fra Vestland!”. På svensk blir dette noe sånt som “Jag är från Vestland!”. Denne enkle setningen har blitt et symbol på regional stolthet og identitet.

Oversettelse som nøkkel til fremgang

Den økte kontakten mellom Vestland og Sverige viser tydelig hvordan oversettelse bygger broer mellom nasjoner. Gjennom å overvinne språkbarrierer har Vestland fått sterkere økonomiske muskler og en rikere kulturell sfære.

Oversett tekster av en profesjonell oversetter

Jeg heter Mattias Bergström, og jeg er en svenskfødt profesjonell oversetter med svensk som morsmål. Jeg har jobbet som oversetter i full tid siden 1999, og har oversatt tusenvis av tekster i mange forskjellige fagområder.

Mitt mål er å levere den høyeste kvaliteten innen oversettelser. Tekster som er helt feilfrie er min førsteprioritet.

Hva slags tekster oversetter jeg?

Jeg oversetter de fleste typer tekster, dokumenter og fagområder. Her er et utvalg:

 • Markedsføring. Brosjyrer, nyhetsbrev, blogginnlegg, reklamemateriell.
 • Tekniske manualer. Håndbøker, tekniske instruksjoner.
 • Juridiske dokumenter. Avtaler, kontrakter.
 • Offentlige dokumenter. Sertifikater, attester.
 • Finansielle dokumenter. Finansrapporter, regnskapsdokumenter.
 • Medisinske rapporter. Medisinske journaler, legeerklæringer.

Kvalitetssikring av oversettelsesprosjekter

Jeg har strenge prosedyrer for kvalitetssikring av alle oversettelsesprosjekter. Jeg bruker avansert programvare for oversettelser, som gir meg tilgang til store mengder tidligere oversatte tekster og ordlister for å finne riktig terminologi.

Mine kvalitetsprosedyrer inkluderer også manuell gjennomgang av de oversatte tekstene. Sammen sikrer oversettelsesteknologi og menneskelig kvalitetskontroll feilfrie resultater, noe som er veldig viktig for et profesjonelt omdømme for våre kunder.

Maskinoversettelser er ikke i nærheten av å kunne tilby den samme høye kvaliteten. Maskinoversettelser tar ikke hensyn til nyanser og kontekst, og kan til og med reflektere negativt på et selskaps omdømme.

Bestill oversettelser enkelt og raskt

Du kan enkelt bestille oversettelser. Det er bare å fylle ut skjemaet under og legge ved filene dine. Jeg kommer til å kontakte deg så raskt som mulig med et prisforslag.

Bare fyll ut e-postskjemaet under og legg ved dokumentet du vil oversette, så får du et pristilbud fra meg.

Mattias
Bergström

Roslagsgatan 34
11479 Stockholm
Sweden 

error: Content is protected !!