Mattias Bergström

Svenske støttetjenester i Samnanger

Din svenske samarbeidspartner i Norge

Samnanger, en idyllisk bygd med nærhet til både Bergen og Voss, er et sted med et blomstrende næringsliv. Som svensk forretningskonsulent med lang erfaring i å hjelpe norske bedrifter, ser jeg stort potensial for samarbeid mellom Samnangers bedrifter og svenske aktører.

Økt lønnsomhet gjennom svenske tjenester

Min rolle er å være din brobygger til Sverige, og jeg kan bistå med en rekke tjenester som kan bidra til økt lønnsomhet i din bedrift:

  • Markedskommunikasjon: Å nå ut til et svensk publikum krever god forståelse for det svenske markedet og dets kulturelle nyanser. Jeg kan hjelpe deg med å tilpasse din markedsføring for å treffe et svenskt publikum på en effektiv måte.
  • Forretningsutvikling: Sverige er et innovativt land med et sterkt næringsliv. Jeg kan hjelpe deg med å identifisere nye forretningsmuligheter i Sverige og koble deg sammen med aktuelle samarbeidspartnere.
  • Salg og forhandlinger: Å lykkes i forhandlinger med svenske selskaper krever innsikt i svensk forretningskultur. Jeg kan bistå deg i forhandlingsprosessen for å sikre en best mulig avtale.
  • Juridiske spørsmål: Navigering i det juridiske landskapet i et annet land kan være utfordrende. Jeg kan hjelpe deg med å finne frem til kompetent juridisk bistand i Sverige.
  • Andre tjenester: I tillegg til ovennevnte, kan jeg også bistå med en rekke andre tjenester som kan være verdifulle for din bedrift, for eksempel markedsundersøkelser, rekruttering og administrative oppgaver.

Perfekte svenske oversettelser

En av de viktigste tjenestene jeg tilbyr, er perfekte oversettelser mellom norsk og svensk. Feilfri og nyansert kommunikasjon er avgjørende for å bygge tillit og oppnå suksess i internasjonalt samarbeid.

Din beste samarbeidspartner i Sverige

Uavhengig av dine spesifikke behov i Sverige, kan jeg være din lokale kontaktperson og guide deg gjennom prosessen. Avstanden mellom Norge og Sverige er ingen hindring for et vellykket samarbeid.

Jeg ser frem til å høre fra deg og innlede et samarbeid som kan bidra til å løfte din bedrift til nye høyder.

Mattias
Bergström

Roslagsgatan 34
11479 Stockholm
Sweden 

error: Content is protected !!