Sveriges äldsta präst har avlidit

Van översättare från grekiska. Olof Andrén prästvigdes 1940 i Uppsala domkyrka. Under årens lopp tjänstgjorde han i Dalarna, Uppsala samt Gävle.

0