Szwecja w pigułce

Początek państwowości szwedzkiej zaczyna się dopiero w roku 1523, kiedy to kraj pod panowaniem Gustawa I Wazy uniezależnia się od Danii.

0