Till minne: Olof Andrén 10/7

Tidigare hade han utgivit en alltjämt mycket använd svensk översättning av de så kallade Apostoliska fädernas skrifter. I livsuppgiften att göra …

0