Tolk varnas för språkbrister: ”Förtroendet ifrågasätts”

Enligt Kammarkollegiet bidrar tolkens ordval och språkliga utförandet till att förtroendet för hans översättning kan ifrågasättas. Den sammanlagda …

0