Toucan lär dig utländska ord samtidigt som du läser annat Plugin till Chrome visar vissa ord på …

Toucan kan i dagsläget byta ut ord i engelska texter och översätta dessa till spanska, franska, tyska, portugisiska och italienska. Här nedanför hittas ett …

0