VN: 130-åriga Hangötidningen läggs ner

Västra Nyland fortsätter producera Hangönyheter, men kommer inte att översätta dem till finska. Orsaken är tidningens minskade annonsförsäljning …

0